Naverlönnskolans skolidrottsförening

Under höstterminen startades Naverlönnskolans skolidrottsförening. Föreningen består av ett tjugotal  elever, ledare, som planerar och genomför  aktiviteter inom idrott och rörelse.

Under hösten har föreningen genomfört aktiviteter tillsammans med barn som går i årskurs 2 och 3 med stor uppskattning.  Föreningen har som mål att under 2017 utöka sin verksamhet och erbjuda aktiviteter  för fler årskurser. Eleverna driver själva föreningen med stöd från Kevin Nilsson, skolvärd på Naverlönnskolan.

Föreningen fick  ta emot 15.000 kr från Sparbanksstiftelsen för att genomföra sitt första projekt “att möta varandra”.