ELEVHÄLSA OCH SYV

Marie Örnberg

Skolsköterska

Marie.Ornberg@svedala.se
040-6268607

Mimoza Polisi

Kurator

mimoza.polisi@svedala.se
040-626 82 47

Ibrahim Kostovic

Kurator

ibrahim.kostovic@svedala.se
0709-478036

Marie Åkerlund

Specialpedagog
Inriktning tal-och språk-, läs- och skrivutveckling
Marie.Akerlund@svedala.se
0709-478462

Christel Granelli Steimer

Specialpedagog

Christel.GranelliSteimer@svedala.se
0709-478425

Jeanette Sörensen

Studie- och yrkesvägledare

Jeanette.Sorensen@svedala.se