Elevhälsan

Naverlönnskolans elevhälsa


Lärande och hälsa går hand i hand. Lärande förutsätter hälsa. 

Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta främjande och förebyggande i syfte att stödja elevernas lärande, utveckling och hälsa. När behov finns kan Elevhälsan stödja arbetslag, lärare, klasser, elever och föräldrar med konsultation, observation, handledning och utredning.

I Elevhälsan deltar rektorerna, biträdande rektor, skolsköterskan, skolkuratorn, och specialpedagogerna. Nytt för läsåret är att skolpsykolog deltar på Elevhälsans möte två gånger per månad.

Elevhälsan träffas varje måndag kl. 14.00 – 16.00

Skolsköterskans öppna mottagning:
Måndag – fredag klockan 12.30-13.30

KONTAKT 


Marie Örnberg

Skolsköterska

Marie.Ornberg@svedala.se
040-6268607

Mimoza Polisi

Kurator

mimoza.polisi@svedala.se
040-626 82 47

Ibrahim Kostovic

Kurator

ibrahim.kostovic@svedala.se
0709-478036

Marie Åkerlund

Specialpedagog
Inriktning tal-och språk-, läs- och skrivutveckling
Marie.Akerlund@svedala.se
0709-478462

Christel Granelli Steimer

Specialpedagog

Christel.GranelliSteimer@svedala.se
0709-478425