Föräldrabesök i skolan

Besök

Vi uppskattar och är glada för att vårdnadshavare vill besöka sina barn i skolan och vill uppmuntra det. För era barns säkerhet och trygghet vill vi betona att skolan inte är en allmän plats.  Det betyder att allmänheten (dvs alla utom elever och personal) inte får vistas fritt på området.

För att besöka skolan

  • Om du vill besöka ditt barn på skolan  ska du anmäla det i förväg, till mentor eller till administrationen. Kontaktuppgifter finns under fliken kontakt.
  • Dagen då du besöker skolans verksamhet ska du anmäla dig till expeditionen. Alla besökare på skolan får en besöksbricka under hela besöket för allas säkerhet. Det är viktigt att vi vet hur många som befinner sig i lokalerna vid eventuell utrymning.
  • Under besöket får du självklart stötta ditt barn, men det är viktigt att arbetet med uppgifterna sker självständigt. Vi uppskattar om du inte  tillrättavisar andra elever, men  efter besöket tar vi gärna emot dina synpunkter.

Välkommen till Naverlönnskolan!