Föräldraråd

September 2020
Protokoll föräldraråd 200914

Mars 2020

Protokoll föräldraråd 200304

November 2019
Protokoll föräldraråd 191127

Oktober 2019
Protokoll föräldraråd 191002

Maj 2019
Protokoll föräldraråd 190508

Februari 2019
Protokoll föräldraråd 190227

November 2018
Protokoll föräldraråd 20181114

September 2018
Protokoll föräldraråd

Maj 2018
Protokoll föräldraråd 180502

Mars 2018
Protokoll föräldraråd 180307 med bilagor

Januari 2018
Protokoll föräldraråd 180117 – Naverlönnskolan

Om ni önskar att ta upp någon särskild fråga vid nästa möte, går det bra att mejla någon av föräldrarna i föräldrarådet :

Jessica Myllenberg åk 9                jessicamyllenberg@hotmail.com
Ordförande i föräldrarådet

Stina Lundberg åk 7,9                 

Catarina Jönsson Åk 9                 catarina.jonsson@se.com

Sekreterare: Annika Nordquist åk 5 annika.l.nordquist@gmail.com

Åsa Gonner åk 8       asa.gonner@gmail.com

Charlotta Carlson åk åk 5 charlotta.carlson@malmo.se

Anette Kamf åk 4,6 anette.kamf@gmail.com

Jane Nordberg åk 4,7  j-nordberg@telia.com

Susanne Fredenberg åk 5,7,9