Föräldraråd

Maj 2019
Protokoll föräldraråd 190508

Februari 2019
Protokoll föräldraråd 190227

November 2018
Protokoll föräldraråd 20181114

September 2018
Protokoll föräldraråd

Maj 2018
Protokoll föräldraråd 180502

Mars 2018
Protokoll föräldraråd 180307 med bilagor

Januari 2018
Protokoll föräldraråd 180117 – Naverlönnskolan

Om ni önskar att ta upp någon särskild fråga vid nästa möte, går det bra att mejla någon av föräldrarna i föräldrarådet :

Susanne Fredenberg                 susanne.fredenberg@telia.com
Ordförande i föräldrarådet

Jessica Myllenberg                    jessicamyllenberg@hotmail.com

Bernardica Bröddén                  b@bernadi.se

Jane Hörgerud                             jane.72@live.se