OM SKOLAN


Naverlönnskolan, årskurs 4-9

Naverlönnskolan är en skola från årskurs 4 till 9 centralt belägen i Svedala tätort. Skolan byggdes 2012/2013 och har cirka 650 elever och ett sjuttiotal medarbetare.  Lokalerna är ljusa och moderna med skolbiblioteket i etage  och en skolmåltid med stor kvalitet.

Naverlönnskolan är fullt utbyggd med ny teknik där alla elever och all personal har tillgång till egna bärbara datorer. Vi arbetar med digitalt lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, allt i syfte att höja elevernas resultat och stärka måluppfyllelsen.