Så här arbetar vi

Alla ska lyckas

Naverlönnskolan ska vara en hållbar skola där vi, elever som medarbetare, har ett gott bemötande och tillsammans arbetar för att bjuda in till öppenhet, engagemang och mod.

Vi arbetar tillsammans för skapa en så god och trygg lärmiljö som möjligt. Det är viktigt att skapa nära och goda relationer mellan oss alla på skolan, vi bemöter varandra med respekt och omtanke, elev såväl som vuxen.  Allt i syfte att skapa en skola där alla ska lyckas.