Besök av ung företagsamhet

Klass 65d och pratar entreprenörskap. Klurigt ord det där, men efter avslutat pass vet vi att en entreprenör är en som kommer på nya saker, hittar ett problem och löser det, ger inte upp även om det är svårt. Vi har också insett att entreprenöriella förmågor är jätteviktiga i skolan, man ska inte bara sitta stilla och lyssna.
Dream only as big as the sky. Några av drömyrkena i klassen är: youtuber, No-lärare, kemist, polis, designer, fotbollsproffs, pilot, regissör, journalist, skådespelare, spelutvecklare

Projekt mot hälsa på nätet – var en superförälder

Projektets första del inriktar sig mot elever i åk 7 och bygger på att eleverna arbetar med temat hälsa på nätet på skoltid. På ett föräldramöte ska sedan eleverna presentera kloka råd om hur man är en Superförälder på nätet samt hålla i en diskussion. Kvällen avslutas med att områdespolis Snezana Ermin och Förstelärare Sandra Pilemalm Naverlönnskolan föreläser om ungas nätvanor och hur man som vårdnadshavare kan bidra till att den unge utvecklar ett positivt och sunt nätanvändande samt hur man som vårdnadshavare kan hjälpa och stödja sitt barn om det blivit kränkt på nätet eller via mobilen. Kvällens slutsats var att det inte finns någon quick fix mot nätmobbning och näthat. Det finna bara hårt systematiskt arbete från engagerade vuxna. 

Sommarskola

Åk 8-9 elever är välkomna till Naverlönnskolans lovskola.

Lovskolan riktar sig främst till elever som behöver extra stöd och undervisningen kommer att anpassas individuellt efter varje elevs behov. Lovskolan kommer att pågå från den 19-21/6. Vi startar kl. 8.30 och arbetar till kl. 14.00 (onsdag kl 12.00)

Skolan serverar frukost och lunch (ingen lunch på onsdagen)

Vi hoppas att ni ser detta som ett positivt erbjudande och önskar eleverna hjärtligt välkomna till skolan. I mån av plats kan vi även erbjuda åk 6-7 elever att delta.

OBS! Det går ingen skolbuss under lovskolan.

Kontakta administrationen för anmälan.

Ungdomsmottagningen på besök

Ungdomsmottagningen besökte Naverlönnskolan fredag den 21 April med sin mobila buss för att informera våra årskurs nior om deras verksamhet. Eleverna fick besöka bussen tillsammans med sin klass och mentorer där de fick möjlighet att ställa frågor samt bekanta sig med ungdomsmottagningen.

Vi är väldigt glada för samarbetet och utbytet med ungdomsmottagningen.

MATSVINNMÄTNING

Vi kommer under mars månad att delta i ett samarbete med andra kommuner där vi kommer väga matsvinnet på skolan. Samarbetet syftar till att minska matsvinnet på skolor och att eleverna ska bli mer medvetna kring frågor som ekonomi, miljö, klimat och hur allt hänger ihop. Vi kommer ha en skylt ute i matsalen som visar hur mycket av svinnet som kommer från tallrikarna hos oss, det vill säga eleverna själva. Resultatet kan lärarna sedan använda i undervisningen.

//Köket